Máy thổi lông vũ WEISHI Model WS-GS8

2020-01-10 2946Thổi lỗng vũ/bông tích hợp 2 chức năng

Lưu lượng/cân tích hợp 2 chức năng


Chế độ lưu lượng: Phương pháp ước lượng máy tính

Huyền thoại “tính theo giây”, dưới 5 gam trọng lượng chỉ cần 1 giây để hoàn thành.


Chế độ cân: phương pháp cân điện tử định lượng

Weishi  10 hệ thống

Chức năng lớn mạnh, 4 cân luân phiên


Chế độ chức năng: cân/lưu lượng tự động chuyển đổi chế độ

Nhỏ hơn 5 gam (có thể thiết lập tuỳ ý) phương pháp thổi lông ước lượng máy tính, lớn hơn 5 gam phương pháp thổi lông cân điện tử, “nhanh” “tinh” “chuẩn” tích hợp.


Chế độ hoà trộn: các mảnh vải liền mạch, kẻ sọc lạ mắt.

Đầu tiên sử dụng phương pháp cân để cân tổng trọng lượng của mảnh vải, sau đó dùng phương pháp lưu lượng để thổi đầy các ô đã phân trên mảnh vải.